Erindringsværkstedet

Foredrag i Hylleholt Sognehus ved Erindringsværkstedet og Hylleholt menighedsråd.  
 

Program for 1. halvår 2019:

Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr. gang.

Kontaktperson Henrik Morin, tlf.: 52 40 62 62


10. januar kl. 14-16. Erik Rønholt: "Hjulmandens fortællinger".

I 1895 begyndte den da 62-årige hjulmand på Jomfruens Egede, Hans Christian Clausen at nedskrive alt, hvad han kunne huske og havde hørt om sin slægt, men også en mængde fortællinger fra dagliglivet i de fattige husmandshjem i 1800-tallet og endnu længere tilbage. Han boede i Rønholthuset på Atterup Mark nær Faxe, og med hans beretning som en væsentlig kilde fortæller hans oldebarn Erik Rønholt blandt meget andet om børn, bønder og bagere – og om mord, mazurka og maskerade!


24. januar kl. 14-16. Charlotte Hjerrild Andersen: "Vi synger sammen".

Vi vil sammen synge en buket af højskolesangbogens herlige sange. Charlotte har altid noget spændende i ærmet, så der kan snige sig et ’Erindringstema’ ind og måske en ’Øl-Quiz’!


7. februar kl. 14-16. Hans og Marianne Krarup: "Huslærer på Ålholm".

I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn Tulinius, f. 1893, ansat som huslærer på slottet Aalholm på Lolland. Hans eneste elev var den 9-11 årige Johan Otto Raben-Levetzau. I disse to år skrev han helt konsekvent 2 ugentlige breve á 5-6 ark til sine forældre, der boede i Hellerup nord for København. Her fortæller han levende, detaljeret og humoristisk om alt, hvad han ser, hører og oplever på Aalholm. Vi lærer ikke kun medlemmerne af familien Raben-Levetzau at kende, også tjenerskabet. Hvem vidste, at ”Downton Abbey” også fandtes på Lolland under 1. verdenskrig! Finn Tulinius' datter Marianne og svigersønnen Hans fortæller om og læser uddrag af den store brevsamling på i alt 146 breve. Desuden krydrer de foredraget med fotomateriale fra Aalholm samt en lydoptagelse med Finn Tulinius, hvor han fortæller om tiden på Aalholm.


21. februar kl. 14-16. Henrik Rasmussen: "Styr lige dit kropssprog".

Henrik Rasmussen er mimer, artist og klovn. Han har gennem 25 år rejst landet tyndt og optrådt som Klovnen Tapé og underholdt tusindvis af børn og voksne med nonverbal komik og kropssprog. Siden 2004 har Henrik holdt foredraget "Styr lige dit kropssprog!" for et bredt udvalg af firmaer, foreninger og offentlige institutioner. Foredraget er først og fremmest en levende, visuel fremstilling af kropssprog. Henrik bruger sine mimiske færdigheder til, på en underholdende måde, at belyse vigtigheden af vores kropssignaler.


7. marts kl. 14-16. Bo Tureby Hansen: "Fugle og Natur".

Bo Tureby's foredrag 'Fugle og natur' består af billeder fra oplandet med fokus på naturen og dens beboere i Faxe Kommune. Gennem et langt liv har især fuglene været omdrejningspunktet i Bos fritidsliv, og han skildrer i billeder og kommentarer, hvad vores lokalområde har at byde på af spændende oplevelser fra de største ørne til de små insekter.


21. marts kl. 14-16. Bente Kure og Leif Ernstsen: "En spændende musikalsk rejse i tid, sted og stemninger".

Bente og Leif nyder at få lov til at dele de gode gamle sange og melodier med en generation, der har lært at lytte. F.eks. smutter Björn Afzelius, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og Benny Andersen også tit indenfor i repertoiret. Herudover tillige flotte instrumental-numre og harmonika-spil, som du ikke troede den kunne spilles.


4. april kl. 14-16. Carl Jørgen Nielsen: H.C.Andersen. En kongesøn?

Carl Jørgen Nielsen spiller, fortæller og viser billeder, der giver os en ny mulig vinkel på H.C.Andersens liv. Som titlen viser, kommer Carl Jørgen lidt udenom den historie, vi alle kender, og hvem ved? Måske var H.C.Andersen i virkeligheden en kongesøn...


2. maj.  Udflugt til Møn. Program + tilmelding ligger i Sognehuset. Sidste tilmeldingsfrist er d. 4. april ifm. foredraget.

Udflugten begynder ved Hylleholt Kirke kl. 9.00. Turen går med bus til Museumsgården med rundvisning. Vi spiser derefter en dejlig frokost på restaurant Klintholm, hvorefter turen går til Fanefjord Kirke med rundvisning. Turen fortsætter til restaurant Stalden, hvor der serveres kaffe/te og lagkage. Vi er hjemme igen ca. 17.15.


 

Alle er velkomne til at deltage i Erindringsværkstedets arrangementer.

 

Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455

 

Erindringsværkstedets logo er tegnet af grafikeren Henrik Drent, Faxe Ladeplads