Fælleslæsning

Læsegruppen fortsætter med at læse gode bøger.

 

Fælleslæsning af Niels Henrik Arendts bog: Frihed – Martin Luther i kortform. ​

Selv mennesker, der ikke står i nogen relation til kirken, kan i en vis forstand hævdes at være gennem-lutherske. Men på hvilken måde befinder vi os i arven fra Luther, og hvilke spørgsmål stiller hans tanker os over for i dag? 

Martin Luther gjorde oprør mod kirkens magt. I vore dage (i DK) opfattes kirken i meget lille grad som en magtfaktor – hverken politisk, samfundsmæssigt eller i forhold til den enkeltes liv. Så hvorfor beskæftige sig med Luther? Har hans betydning ikke sejret sig selv ihjel? Fordi hans opgør viser sig indirekte, ikke bare inden for kirken og teologien, men i hele samfundet og i den måde, hvorpå vi tænker om os selv. 

Med afsæt i fem temaer, der hver præsenteres med eksempler fra Luthers egne skrifter, lægger bogen op til en refleksion over Luthers betydning - i sin samtid og i dag. Bogen egner sig til studiekreds-materiale eller til den læser, der på egen hånd vil kaste sig ud i Martin Luthers tænkning og dens 500-årige indvirkning på vores liv, tro og samfund. De fem temaer har overskrifterne: Befrielse - Den store forudsætning - Ordet og sværdet - Hverdagen - Forandring kommer udefra.

Fælleslæsningen foregår på skift i 5 sogne og alle er velkomne til at deltage, det er gratis at være med.

Hver gang begynder med et kort oplæg om aftenens kapitel ved en af præsterne og derefter er der fri samtale om aftenens tema, der vil være kaffe, te og lidt til den søde tand undervejs.

Vi begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21. 

Onsdag den 18. januar i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads:  Oplæg v. Frede Tramm: Befrielse.
Onsdag den 1. februar i Sognegården, Kildevej 1 b, 4653 Karise: Oplæg v. Lisbeth Mannerup Nielsen:   Den store forudsætning
Onsdag den 1. marts i Spjellerup præstegård, Præstestien 2, 4653 Karise: Oplæg v. Torben Petersen:    Ordet og sværdet
Onsdag den 15. marts i Kongsted:   Oplæg v. Jeanette Capion: Hverdagen
Onsdag den 29. marts i Ulse:    Oplæg v. Anne Rydahl Nielsen:   Forandring kommer udefra

Bogen kan købes og bestilles hos Boghuset i Faxe, Torvegade 10, 4640 Faxe med 10% rabat.

 

Rigtig god læselyst