Foredragsaften

Film og foredragsaftener – forår 2020:
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15
4654 Faxe Ladeplads

 

FILMAFTEN I SOGNEHUSET

Alle er velkomne til at komme og se ”THE ODD LIFE of TIMOTHY GREEN” sammen med os

Mandag den 17. februar kl. 19.00 - 21.30.

  Alle er velkomne til at komme og se filmen “THE ODD LIFE of TIMOTHY GREEN” sammen med os. Det amerikanske ægtepar Cindy (Jennifer Garner) og Jim (Joel Edgerton) Green har prøvet alle muligheder for selv at få et barn, men nu har fertilitetsklinikken sagt stop. Om aftenen sidder de ulykkelige og må se i øjnene, at de aldrig bliver forældre. I en slags desperation begynder de at skrive sedler med alle de ting, de vil ønske, deres barn ville få af egenskaber. Disse sedler lægger de i en æske og begraver i haven. Den nat kommer et meget voldsomt uvejr med regn og torden. I øvrigt også et meget lokalt uvejr: de andre i byen oplever det ikke! Næste morgen kommer en dreng på godt 10 år ind i deres hus – nøgen, indsmurt i mudder og med små levende grønne blade på anklerne. Han kalder Cindy og Jim for mor og far – og vupti: pludselig er de den familie, de så længe har drømt om at blive!

Det er jo ikke helt normalt at have blade på anklerne. Så de skjuler dem med grønne sokker. Men ellers er Timothy virkelig et ønskebarn, der opfylder seddel efter seddel fra æsken. Han er rigtig sød og lydig og kærlig, og selv om Cindy og Jim synes, de ofte fejler som nybagte forældre, er der på mange måder idyl i den lille familie. Det er der derimod ikke i byen. Jim og mange andre arbejder på en blyantfabrik, der trues af konkurs. Det bliver faktisk outsideren Timothy, der redder fabrikken – se selv hvordan. Timothy forelsker sig i en pige, der selv er outsider ved at have et mærkeligt tatoveringsagtigt mærke. Dybest set er det nok pigen, der bedst forstår Timothy og hjælper ham med at opbygge en lille skøn plet ude i skoven. Hele filmen igennem ser vi, at Timothys blade visner
ét for et – og til sidst må han tage afsked med familien – han var kun til låns. Hvis der er noget i filmen, der kan virke lidt voldsomt på mindre børn, er det nok det, at Timothy må vende tilbage til jorden og skoven. Timothy forlader parret Green - og så er vi ved den ramme, filmen er sat ind i. Hele fortællingen er nemlig noget, ægteparret efter Timothys afgang beretter for det nævn, der skal afgøre, om de er egnede til at adoptere. Hele filmen er spækket med belæring om, hvordan man er gode forældre, og hvordan man ikke er det. Det er sagt med humor og glimtvis med originalitet, men i hvert fald lades ingen tilbage uden en tydelig opfattelse af budskabet. Det er en typisk Disney familiefilm med både gode livsværdier og feel-good-stemning til hele familien. Den reddes dog lidt fra kliché-suppen ved dens noget ualmindelige plot og stedvis gode skuespil. Havde man tænkt sig at se en debatfilm omkring fænomenet ønskebørn, bliver man derimod skuffet. Det, at de egentlig selv i drømme havde designet deres barn, tages ikke op til debat i filmen. Og dermed hæver den sig ikke op over familiefilmsgenren på typisk Disneyplan: vi må gerne modtage tydelige og alment accepterede moraler, men vi skal ikke ind og diskutere nogen former for emner, der kunne skabe politisk eller etisk uenighed blandt publikum. Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være vi kan tale om filmen under pausen og bagefter. Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks.
Alle er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag til kommende film, som sendes til præsten på mail: ergk@km.dk.


FOREDRAGSAFTEN I SOGNEHUSET

Alle er velkomne til at komme og høre om  ”Forholdet mellem tro og helbred

Mandag den 16. marts kl. 19.00 - 21.30.

 

Niels Christian Hvidt måtte aflyse sidst, da han var kommet meget alvorligt til skade under en mountainbike-ulykke. Men heldigvis er han kommet sig og glæder sig til at holde foredrag hos os mandag den 16. marts kl. 19.00 i Hylleholt Sognehus. Alle er velkomne til at komme og høre om forholdet mellem tro og helbred, hvilket Niels må siges at have haft tæt inde på livet for ganske nyligt.

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har der imidlertid været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.

I de vestlige kulturer varetager separate faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl. Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt som de hele mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som partner. Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambition gennem et fokus på den eksistentielle og åndelige omsorg. Niels Christian Hvidt, theol. dr., professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU har fokus på disse emner i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab. Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning inden for feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater fra Danmark og udland, der viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at mennesker med en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at trække på under krise. Dernæst fokuserer han på det omvendte forhold, at bjerge flytter troen i den forstand, at der er få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop et sygdoms- eller krisebjerg kan gøre det. I Danmark er meget få religiøst aktive, og religion spiller en mindre rolle i menneskers hverdags
liv, men over 70 % af befolkningen kalder sig alligevel “troende”, en “hviletro”, der kan accentueres ved sygdom. Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at finde håb og trøst i livet, når det er allersværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, når vi tør være nærværende hos kriseramte og spørge ind til eksistentielle emner. Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder inden for feltet. Han har holdt over 450 foredrag og bidrager ofte i medierne om eksistentielle patientperspektiver. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:

1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og helbred?

2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage danske patienter gennem et fokus på deres mange eksistentielle og åndelige behov?

3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed med behandlingen?

4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos behandlere?

Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet


Aktivitets- og gudstjenesteudvalget byder alle velkommen til denne spændende aften, hvor der vil være et let traktement undervejs.

Det er gratis at deltage, og kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55