Foredragsaften

Foredragsaftener – sensommer 2018:
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15
4654 Faxe Ladeplads

Ørnetæppet
v/ Anne Hedeager Krag, seniorforsker og mag.art. i forhistorisk arkæologi.

Tirsdag d. 11. september kl. 19.00 - 21.30

....

"To sjældne mønstrede silkevævninger kan i dag ses i krypten i Odense Domkirke. Et større stykke, rødt med mønstrede ørne, Ørnetæppet, og en gul pude med påfuglemotivet. De menes begge at stamme fra Middelhavsområdet, Ørnetæppet er et byzantinsk arbejde, mens puden med påfuglemotiver ser ud til, takket være nye farveanalyser, at stamme fra Taschent i det nuværende Usbekistan, som var et knudepunkt på Silkevejen i vikingetid. Ørnetæppet og puden med fuglemønstret har begge mønstre, der kan føres hen til kristendom og kongemagt. Dette symbolsprog, ørne som tegn på magten og påfugle som tegn på udødeligheden i kristensymbolsprog, har temmelig sikkert været kendt af giveren ved nedlæggelsen i helgenskrinene i 1100.  Giveren anses for at være Knud den Helliges enke, Edel, der få år efter mordet på kongen i 1086 blev gift med den syditalienske fyrste af Apulien i Syditalien, og man kan næppe forestille sig tydeligere symboler i forbindelse med den myrdede konge, der senere bliver helgenkåret: Altså ørnen som tegn på hersker og påfuglen som tegn på udødelighed.
 
I foredraget vil der blive vist billeder fra silkens vej fra Odense over Konstantinopel, som var den byzantinske hovedstad (= nuværende Istanbul) og videre ud ad Silkevejen". Der vil i forbindelse med foredraget blive serveret en kop kaffe.


"Opfindelser og opdagelser gjort ved en tilfældighed"

v/ Preben Hartmann-Petersen, Kemiker, foredragsholder og forfatter

Tirsdag d. 23 oktober kl. 19.00

....

Forbavsende mange opdagelser og opfindelser er gjort ved rene tilfældigheder, hvilket på dansk kaldes Serendipitet og undertiden ’Glædelige Uheld’.

Under foredraget fortælles om en række af disse, som for nogles vedkommende har revolutioneret livet på Jorden, mens andre blot har gjort dagligdagen behageligere eller lettere at komme igennem.

Nogle af de implicerede personer modtog stor anerkendelse og prestigefyldte priser som f.eks. Nobelprisen samt tjente styrtende med penge på deres opdagelse/opfindelse, mens der for andre ikke var den store økonomiske gevinst at hente, og atter andre blev forbigået og ’snydt’ for en retmæssig anerkendelse af deres indsats. Eksempler på sådanne ’Glædelige Uheld’ er: Opdagelsen af Tyngdekraften, Røntgenstrålerne, Radioaktiviteten og Penicillinet, og opfindelsen af Stetoskopet, Narkosen, Vulkaniseringsprocessen, Sødemidlet Saccharin, Coca-Cola, LSD, Teflon, Velcro, Antabus, Viagra og Cisplatin, som i øvrigt er et effektivt middel mod visse typer af kræft.
Der vil undervejs blive serveret en kop kaffe.


"Bliv klogere på den kristne familiejul"

v/ Henning Frandsen, historiker og journalist

Tirsdag d. 20. november kl. 19.00

....

Den kristne familiejul, som vi kender og elsker den, er kun et par hundrede år gammel, selv om Harald Blåtand påstod, at han kristnede danerne i 965. Juletræet landede nemlig først i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet – og kun hos de rige.

Og trommen og dannebrogsflagene kom først på juletræet, da Danmark kom i krig med Tyskland i 1848 og 1864. Den svenske Luciabrud kom til Danmark under Besættelsen. Gløggen er også svensk, det samme er julebukken af halm, mens vi skal takke Coca Cola for den trinde julemand med rødt tøj
og hvidt skæg. Æbleskiven, julemærket og risalamanden er  til gengæld pæredanske opfindelser.

Det er også først inden for de seneste måske 150 år siden, at folketroen mistede grebet i danskeren, så han holdt op med at tage varsler i form af julemærker og tro på, at dyrene i stalden fik sprog juleaften, og at et lys, der gik ud, betød et snarligt dødsfald. Alt det og meget mere vil foredraget handle om.

Der vil blive serveret lidt godt, som måske kan få os til at tænke lidt på jul.


FILMAFTEN I SOGNEHUSET

"Finding Altamira"

Mandag den 1. oktober kl. 19.00 til 22.00

....

Alle er velkomne til at komme og se filmen Finding Altamira sammen med os. Filmen er baseret på de virkelige hændelser, da hulemalerierne i Altamira blev opdaget. Rigmanden Marcelino Sanz de Sautuola (Antonio Banderas) er ivrig amatørarkæolog. Han mænger sig med de ansete og anerkendte videnskabsmænd. En dag i 1879 finder en hund tilfældigvis indgangen til en hule på Marcelinos jord. Sammen med sin niårige datter Maria begynder han at udforske hulen. Maria opdager fantastiske malerier af bisonokser på hulens loft. Opdagelsen skal fremlægges for den videnskabelige elite ved en stor kongres i Lissabon. Marcelino får den ærefulde opgave at præsentere fundet af hulemalerierne, som han og enkelte andre har skønnet til at være 10.000 år gamle. Dette er voldsomt provokerende for en del videnskabsmænd, som er overbeviste om, at darwinismen har ret i, at jorden på det tidspunkt var beboet af en primitiv overgangsform mellem aber og mennesker. Udfaldet i Lissabon er, at Marcelino bliver beskyldt for falskneri. En af videnskabsmændene påpeger, med applaus
fra forsamlingen, at hulemalerierne må være nye, og hans argumenter betyder, at Marcelino bliver miskrediteret og vanæret i aviser og tidsskrifter. Filmen får ikke sat forholdet mellem tro og videnskab på plads, men den får debatten nuanceret. Videnskabelige synspunkter bliver golde, når de lukker af for teorier, som betyder en revision af det vedtagne. Og troen dør, når den bliver spændt for præstens selvglade og ukærlige vogn. Spændingen mellem tro og videnskab skildres i forholdet mellem Marcelino og hans kloge og troende hustru. Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være vi kan tale om filmen under pausen og bagefter. Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag til kommende film, som sendes til præsten på mail: ergk@km.dk.


 

Aktivitets- og gudstjenesteudvalget byder alle velkommen til denne spændende aften, hvor der vil være et let traktement undervejs.

Der bliver flere foredrag i løbet af efteråret. De bliver bekendtgjort her på hjemmeside, når det endelige program forligger


Det er gratis at deltage, og kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55