Foredragsaften

Film og foredragsaftener – forår 2020:
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15
4654 Faxe Ladeplads

 

FOREDRAGSAFTEN I SOGNEHUSET

Alle er velkomne til at komme og høre om  ”Forholdet mellem tro og helbred

** AFLYST ** Mandag den 16. marts kl. 19.00 - 21.30.

 

Niels Christian Hvidt måtte aflyse sidst, da han var kommet meget alvorligt til skade under en mountainbike-ulykke. Men heldigvis er han kommet sig og glæder sig til at holde foredrag hos os mandag den 16. marts kl. 19.00 i Hylleholt Sognehus. Alle er velkomne til at komme og høre om forholdet mellem tro og helbred, hvilket Niels må siges at have haft tæt inde på livet for ganske nyligt.

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har der imidlertid været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.

I de vestlige kulturer varetager separate faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl. Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt som de hele mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som partner. Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambition gennem et fokus på den eksistentielle og åndelige omsorg. Niels Christian Hvidt, theol. dr., professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU har fokus på disse emner i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab. Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning inden for feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater fra Danmark og udland, der viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at mennesker med en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at trække på under krise. Dernæst fokuserer han på det omvendte forhold, at bjerge flytter troen i den forstand, at der er få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop et sygdoms- eller krisebjerg kan gøre det. I Danmark er meget få religiøst aktive, og religion spiller en mindre rolle i menneskers hverdags
liv, men over 70 % af befolkningen kalder sig alligevel “troende”, en “hviletro”, der kan accentueres ved sygdom. Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at finde håb og trøst i livet, når det er allersværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, når vi tør være nærværende hos kriseramte og spørge ind til eksistentielle emner. Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder inden for feltet. Han har holdt over 450 foredrag og bidrager ofte i medierne om eksistentielle patientperspektiver. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:

1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og helbred?

2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage danske patienter gennem et fokus på deres mange eksistentielle og åndelige behov?

3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed med behandlingen?

4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos behandlere?

Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet


Aktivitets- og gudstjenesteudvalget byder alle velkommen til denne spændende aften, hvor der vil være et let traktement undervejs.

Det er gratis at deltage, og kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55