Anden Påskedag - højmesse den 18. april kl. 10:30.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

I Påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på jord som menneske. Det får alt sammen en ny begyndelse påskedag, hvor vores rejse på jorden sammen med Gud er bekræftet én gang for alle. Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem, som vi fejrer Palmesøndag.

Dernæst fejrer vi Jesu sidste måltid sammen med sine disciple, og dermed nadverens indstiftelse og fællesskabet mellem Gud og menneske omkring noget så almindeligt – og fundamentalt – som spisebordet. Dette finder sted Skærtorsdag i kirken efterfulgt af FÆLLESSPISNING ovre i Sognehuset, hvor alle er velkomne. Af hensyn til beværtning bedes man tilmelde sig senest onsdag den 6. april til kordegn Bodil Hovmand på email: BOHO@KM.DK Pris for mad: kr. 50,- /Børn under 12 er gratis. Pr. genstand: kr. 10,-.

Langfredag mindes vi med en stille gudstjeneste - uden nadver - Jesu død og korsfæstelse.

Og endelig, Påskedag fejrer vi Påskens absolutte højdepunkt, hvor kvinderne finder graven tom, idet de mødes af englens ord: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt.

Anden Påskedag fortsætter festglæden fra dagen før.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende. 

Johannesevangeliet 20,1-18