Første søndag i advent - højmesse den 27. november kl. 13:30.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det latinske ord adventus bruges om en feltherres hjemkomst, efter han har besejret sine fjender.
I adventstiden forbereder man sig til julen, hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer til verden. Derfor var adventstiden oprindeligt en langt mere stille tid, end den er for de fleste i dagens Danmark – med gave- og juleræs.

BEMÆRK TIDSPUNKT. Fejlagtigt angivet på bagsiden af Kirkehilsen som 10:30.


RoKoGo-Koret medvirker og alle indbydes til at finde advents-ro i kirken inden ræset for alvor begynder.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i Hylleholt Sognehus. Alle er velkomne, med ønsket om en Glædelig Adventstid.

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus.

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matthæusevangeliet 21,1-9