Hylleholtcenteret

Torsdag den 1. marts, kl. 14.30 – 16.00   Gudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall Kempfner  - kirkebil

Obs: Ny gudstjenestetid pr. 27.03.2018  Kl. 13.00-14.00

Tirsdag den 27. marts, kl. 13.00 – 14.00   Påskegudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall Kempfner  - kirkebil

Torsdag den 26. april, kl. 13.00 – 14.00   Gudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall Kempfner  - kirkebil

Hylleholtcenteret har ønsket at ændre tidspunktet for gudstjeneste på centeret af personalemæssige årsager. Hylleholtcenteret byder selvfølgelig fortsat udefra kommende borgere meget velkomne til at deltage i gudstjenesten, og hertil kan man bestille kirkebilen hos Faxebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55; men de beklager, at det ikke længere vil være muligt at købe kaffe/kage efter gudstjenesten; men centeret byder gerne på en kop "glat kaffe" til gæster.