Påskedag - højmesse den 17. april kl. 10:30.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

I Påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på jord som menneske. Det får alt sammen en ny begyndelse påskedag, hvor vores rejse på jorden sammen med Gud er bekræftet én gang for alle. Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem, som vi fejrer Palmesøndag.

Dernæst fejrer vi Jesu sidste måltid sammen med sine disciple, og dermed nadverens indstiftelse og fællesskabet mellem Gud og menneske omkring noget så almindeligt – og fundamentalt – som spisebordet. Dette finder sted Skærtorsdag i kirken efterfulgt af FÆLLESSPISNING ovre i Sognehuset, hvor alle er velkomne. Af hensyn til beværtning bedes man tilmelde sig senest onsdag den 6. april til kordegn Bodil Hovmand på email: BOHO@KM.DK Pris for mad: kr. 50,- /Børn under 12 er gratis. Pr. genstand: kr. 10,-.

Langfredag mindes vi med en stille gudstjeneste - uden nadver - Jesu død og korsfæstelse.

Og endelig, Påskedag fejrer vi Påskens absolutte højdepunkt, hvor kvinderne finder graven tom, idet de mødes af englens ord: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus.

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

Matthæusevangeliet 28,1-8