Skærtorsdag

Skærtorsdag - højmesse d. 1. april kl. 10.30

v/ Erik Grønvall Kempfner.

I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på jord som menneske. Det får alt sammen en ny begyndelse påskedag i og med hans opstandelse fra de døde tre dage efter sin død på korset. Hverken jul eller pinse giver mening uden påsken, der derfor må betegnes som kirkeårets vigtigste højtidsdag. 

Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse og fællesskabet mellem Gud og mennesker. Fejringen af nadverens indstiftelse finder sted Skærtorsdag den 1. april kl. 10.30, idet vi satser på muligheden for efterfølgende FÆLLESSPISNING ovre i Sognehuset, hvor alle er velkomne.
Af hensyn til beværtning er der TILMELDING senest: Onsdag d. 24. marts kl. 15.00 til kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk eller mobil: 24668977 - ma. og ons. 9-15. Pris for voksne: kr. 50,- inkl. Drikkevarer - Børn u. 12 år gratis.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

 Matthæusevangeliet 26,17-30