Torsdag d. 18. november kl. 19.00 – 21.00

Kom og hør hvad der rør sig i din kirke!

Kom til hyggeligt fællesskab i Hylleholt Sognehus, og hør hvad sognepræsten og menighedsrådet har arbejdet med i det forløbne år og forventningerne til det nye kirkeår.

Du er meget velkommen til at deltage i debatten og komme med dine ønsker.

DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Velkomst v/ formand Jens Jørgen Balle Knudsen
 3. Formandens beretning v/ formand Jens Jørgen Balle Knudsen
 4. Kassererens beretning – regnskab 2021 og budget 2022 i hovedtræk v/ kasserer Sonja Olsen.
 5. Kontaktpersonens arbejde i MR – personaleforhold v/ kontaktperson Lars Nielsen
 6. Kirkeværgens arbejde i menighedsrådet – kirken, præstebolig og kirkegård v/ kirkeværge Bent J. E. Friis
 7. Aktivitets- og koncertudvalgets arbejde - v/ formand Jens Jørgen Balle Knudsen
 8. Medieudvalgets arbejde - v/ sognepræst Erik Grønvall Kempfner
 9. Det Stående Udvalg - v/ næstformand Flemming Wittrock
 10. Orientering om fremtidige tiltag i Hylleholt Kirke - v/ formand Jens Jørgen Balle Knudsen
 11. Sognepræstens tanker om gudstjenesterne i det nye kirkeår v/ sognepræst Erik Grønvall Kempfner
 12. Debat
 13. Afslutning

 

Menighedsrådet er vært ved et lettere traktement.