RoKoGo-koret

RoKoGo-koret er et 3 - 4 stemmigt voksenkor, som holder ugentlige korprøver onsdage kl. 19:00 - 21:30.
Korprøverne afholdes i Roholte Kirkes Sognehus under ledelse af organist Christina Bernstein.
RoKoGo- koret blev i sin tid etableret som et samarbejde mellem Menighedsrådene i henholdsvis Hylleholt og Roholte.
Koret synger både kirkelig og ikke-kirkelig musik. Koret deltager ved ca. 4 gudstjenester om året fordelt mellem de 2 kirker. Desuden afholder koret julekoncert og forårskoncert på skift mellem de 2 kirker.
Koret optager meget gerne nye medlemmer. Man behøver ikke at have særlige kvalifikationer ud over at kunne synge. Oftest indspiller korlederen lydfiler til de satser, som koret er i gang med at indstudere - det letter hjemmeøvningen for de, som ikke læser noder eller spiller et instrument.
At synge i kor er livsbekræftende og skaber tætte, menneskelige relationer. Samværet og arbejdet med den fælles klang gør det til en ugentlig opløftende begivenhed at ”gå til kor”.
RoKoGo-koret har første korprøve i den nye sæson: onsdag d. 8. september. Hvis du har lyst til at blive en del af vores dejlige korfællesskab, så er du velkommen til at kontakte Christina på telefon 50 96 98 45 for nærmere information.
Hold øje med hjemmesiden - sæsonstarten kan muligvis forsinkes pga Corona-risikoen.


Hylleholt og Roholte Sogne samarbejder på nogle områder. Der eksisterer et FÆLLESUDVALG, som består af præst og 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn.

Fællesudvalget varetager flg. aktiviteter: 

- Minikonfirmandundervisning.

- Børnekor.

- Babysalmesang.

- Voksenkor.

De tre førstnævnte aktiviteter foregår rent fysisk i Hylleholt Sognehus og Kirke, mens voksenkor foregår i Roholte Sognehus og Kirke.