Høstgudstjeneste - højmesse søndag den 11. september kl. 10:30.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs…

Søndag den 11. september kl. 10.30 fejrer vi traditionen tro årets høst med en særlig gudstjeneste i kirken efterfulgt af fællesspisning ovre i sognehuset.

Traditionelt er høstgudstjenesten først og fremmest en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver og deler overskuddet med de fattige.

I år udvides konceptet til at omfatte hele miljøet – både globalt og mere lokalt – så det dermed bliver en gudstjeneste med et mere tidssvarende indhold. For de fleste menneskers erfaring i hverdagen kommer føden og det daglige brød ikke fra marken men fra købmanden og køledisken.

Vi afholder en grøn gudstjeneste, hvor det ikke kun handler om taknemmeligheden for at høsten er i hus, men også om taknemmeligheden for at vi overhovedet (endnu) har et nogenlunde sundt økosystem.

Vi synger naturligvis kendte høst og efterårssalmer som ”Vi pløjed´og vi såede” og ”Nu falmer skoven trindt om land”.

Høstgudstjenesten vil også blive annonceret i Haslev-Faxe Posten.

Alle er Velkomne…

Seneste tilmeldingsfrist er onsdag den 31. august til vores kordegn Bodil Hovmand på 56716083 eller boho@km.dk.