Nytårsaften lørdag den 31. december kl. 14:00.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

I Hylleholt Kirke fejres nytåret med en gudstjeneste. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår med champagne og kransekage i våbenhuset.
I princippet er nytåret en verdslig begivenhed, hvor det ene år afløses af et andet. I kirkelig sammenhæng er man ved nytårstide endnu midt i julen, der varer fra juleaften til helligtrekonger. Alligevel fejrer de fleste kirker i Danmark også det verdslige nytår med en speciel nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 1.
januar – eller en midnatsgudstjeneste ved selve årsskiftet. Eller som hér i Hylleholt Kirke om eftermiddagen nytårsaftensdag.
Nytårsdag den 1. januar holdes altså ingen gudstjeneste i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirkernes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan bestilles.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas.

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Lukasevangeliet 2,21